Regional representatives

Representative Central Region:
Kropyvnytskyi
Str. Motorists 8
Marchenko Nikolay Nikolaevich
+ 38-050-996-99-00
+ 38-098-333-5000
Email: 0509969900-@ukr.net